18 Sound 15NCX750
18 Sound 15NCX750
Model

18 Sound 15NCX750

Rating
DIAM
15"
FS(Hz)
49
VAS(l)
141
QTS
0.37
PWR(W)
1600
SPL(dB)
98
IMP(Ohm)
8x1
avb
PROD