Ground Zero GZTV 38TX
Ground Zero GZTV 38TX
Model

Ground Zero GZTV 38TX

Rating
DIAM
15"
FS(Hz)
23.1
VAS(l)
256.5
QTS
0.56
PWR(W)
0
SPL(dB)
0
IMP(Ohm)
2x2
avb
UNK
?

+0 Akvar

8 Jan 2022, 10:57

Rating

Star iconStar iconStar icon Star iconStar icon