18 Sound 15NCX1000
18 Sound 15NCX1000
Model

18 Sound 15NCX1000

Rating
DIAM
15"
FS(Hz)
53
VAS(l)
75
QTS
0.31
PWR(W)
3600
SPL(dB)
95
IMP(Ohm)
8x1
avb
PROD